Cross Tie Walker - CCr Tribute Band

C.T.W. Plays C.C.R. !

CROSS TIE WALKER, das ist ehrlicher, erdiger Rock N´Roll.

Ein Tribut an C.C.R und  John C. Fogerty.

Ihre Hits und auch einige Raritäten dieser genialen Musik werden von uns live und professionell auf die Bühne gebracht

C.T.W. speelt C.C.R.

CROSS TIE WALKER, dat is eerlijke, aardse Rock 'n' Roll.

Een Eerbetoon aan C.C.R. en John C. Fogerty.

Hun Hits, en ook enige zeldzaamheden van deze geniale muziek worden door ons live en professioneel

op het podium vertolkt.


CROSS TIE WALKER                                                                                                                  Foto: Markus van Offern

 

 

 

CreedeNCE sOUND

Die fünf Bandmitglieder sind allesamt Routiniers in Sachen Musik. Sie haben in diversen Bands ihre Spuren hinterlassen.

Gemeinsam spielen sie jetzt die Musik, die sie schon immer fasziniert hat und bis heute nicht losgelassen hat:

Der  geniale  Rock 'n' Roll von J.C. Fogerty und CCR.......

 


De vijf bandleden zijn allemaal veteranen als het om muziek gaat.

Ze hebben een voor een hun sporen in verschillende bands achtergelaten.

Gezamelijk spelen ze de muziek, die ze altijd al heeft gefascineerd, en tot nu toe nooit heeft losgelaten:

De geniale Rock 'n' Roll van John C. Fogerty en CCR ....